Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน

This post was originally published on this site

ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานอัปเดตสถานการณ์ COVID-19 โดย Zanroo.com เว็บ search engine สัญชาติไทยกันไปแล้ววันนี้ Zanroo ได้รวบรวมรายงานอัปเดต ไทม์ไลน์สถานการณ์ COVID-19 มาให้เราดูอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด 6 -12 เม.ย. 63 ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้าง และ Social Network ให้ความสนใจหัวข้อใดมากที่สุดมาดูกัน 

Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน

Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน
ไทม์ไลน์ สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วง 6-12 เม.ย.63

นอกจากไทม์ไลน์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นแล้ว จากเทคโนโลยีการ search engine ของ Zanroo ยังได้ตรวจจับหัวข้อที่มีคนพิมพ์ค้นหาในเว็บไซต์ออกมาได้ด้วยเช่น “ห้องเดี่ยวไม่นอนรวม”, “5,000”, “อาหาร” หรือ “งบกลางหมด” และ “งบประมาณทางด้านสาธารณสุขสำคัญ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนสนใจเรื่องการดำเนินชีวิตระหว่างเกิดเหตุวิกฤต ควบคู่ไปกับความสนใจเรื่องมาตรการของรัฐไปพร้อมกัน

Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน

Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน
คำที่ถูกพูดถึง ที่น่าสนใจ และ #แฮชแท็ก ที่น่าสนใจใน Social network

ต่อไปมาดูเรื่องที่คนไทยกังวลมากที่สุดกันในขณะนี้ ซึ่งจากผลสำรวจพบว่ามี 34% เลยทีเดียวที่กังวลเรื่องการงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงาน การลดเงินเดือน การเลิกจ้าง และแนวโน้มการเลิกจ้างที่สูงขึ้น ดังนั้นจากผลสำรวจนี้ ภาครัฐควรให้ความใส่ใจลงมาดูแลประชาชนในส่วนนี้หน่อยเป็นพิเศษ ไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะอดตายกันหมด

Zanroo.com เสิร์ชเอนจินสัญชาติไทย เปิดผลสำรวจโซเชียลช่วง COVID-19 ย้ำชัดคนไทยกลัวตกงาน

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายงานที่เว็บไซต์ Zanroo รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งหากใครอยากเข้าไปอ่านกันแบบเต็มๆ สามารถได้ที่ เว็บ https://covid19.zanroo.com/ ได้ทุกสัปดาห์ 

นอกจากนี้ทุกคนยังสามารถดาวน์โหลด Full Report PDF ได้ที่ https://bit.ly/2ydlpAp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *