Featured Products

Featured Categories

Latest news

ออกแบบการศึกษาให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างไร เมื่อโฉมหน้าห้องเรียนหลังโควิด-19 เปลี่ยนไป

ถึงแม้โรงเรียนจะกลับมาเปิดเทอมแล้วก็ตาม แต่รูปแบบการเรียนใหม่ ที่เด็กไทยต้องพบเจอในช่วงยุคหลังโควิด-19 หรือยุค New Normal ยังคงส่งผลกระทบกับการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ยังไม่คุ้นเคย หรือมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่มีความเข้มงวด แต่ไม่ตอบโจทย์ ทำให้หลายฝ่ายต้องพยายามก้าวตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ทัน  วันนี้จึงมีการจัดงานเสวนา STARTDEE EDUCATION FORUM ที่น่าสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาการศึกษาออนไลน์ โดยมีเจ้าภาพเป็น StartDee สตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียนออนไลน์เพื่อเด็กไทย [...]

Follow on instagram